Let op geld lenen kost geld

Prinsjesdag: de cijfers op een rij.

  • Remko Oversluiten.nl
  • Geschreven door Remko van der Steen op 4 oktober 2017

prinsjesdag

In de miljoenennota zoals het Kabinet die op Prinsjesdag presenteerde staan de inkomsten en uitgaven van de overheid op een rij. Wanneer gekeken wordt naar de inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de aankoop van woningen door burgers en de hypotheken die daarvoor worden afgesloten is het volgende beeld te zien:

  • In 2018 heeft de overheid als gevolg van het aftrekbaar zijn van de hypotheekrente 10,1 miljard lagere belastinginkomsten dan wanneer er geen hypotheekrenteaftrek zou zijn.
  • De gemiddelde rente over alle hypotheken lag begin 2017 iets lager dan 3 % .
  • Het totale eigenwoningforfait bedraagt 3,3 miljard in 2018. Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning.
  • De inkomsten uit overdrachtsbelasting bedragen 2,7 miljard.

 Worden de “plussen” en “minnen” bij elkaar gezet, dan kost de hypotheekrenteaftrek de overheid 4 miljard euro. Dat is veel geld, maar minder dan wel eens in allerlei discussies wordt gesuggereerd.