Let op geld lenen kost geld

Klacht indienen

Wij proberen er alles aan te doen om jouw zorgen uit handen te nemen. Daarom horen we het ook graag als er iets is waarover jij niet tevreden bent. Je kan jouw klacht via de mail doorgeven: info@oversluiten-verzekeringen.nl of schriftelijk aan ons sturen via het volgende adres:

Oversluiten.nl
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 67
5600 AB Eindhoven

Bericht van ons
Binnen 14 dagen ontvang je bericht van ons welke maatregelen er genomen worden of welke oplossing wordt aangedragen. Als wij er volgens jou niet in slagen het probleem naar volle tevredenheid op te lossen, dan kan je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248. Let wel: het Klachteninstituut stelt als voorwaarde dat  je eerst jouw klacht bij ons hebt ingediend. Nadere informatie vind je op www.kifid.nl. Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kan je deze voorleggen aan het Europees ODR Platform.